bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.03.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: a

Majątek

Sprawozdanie finansowe Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku za 2021r.

Sprawozdanie finansowe Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku za 2020r.


Dane o majątku Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2019 roku:
wykazane są w kwotach netto i wynoszą:
AKTYWA TRWAŁE - 5 234 186,17 zł.
Rzeczowe aktywa trwałe - 5 234 186,17 zł.
w tym:
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 24 392,00 zł.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 5 127 198,77 zł.
Urządzenia techniczne i maszyny - 20 425,00 zł.
Środki transportu - 20 025,00 zł
Inne środki trwałe - 42 145,40 zł.
AKTYWA OBROTOWE - 25 621,27 zł.


Dane o majątku Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku - zgodnie z bilansem na dzień 31.12.2018 roku:
wykazane są w kwotach netto i wynoszą:
AKTYWA TRWAŁE - 5 234 186,17 zł.
Rzeczowe aktywa trwałe - 5 234 186,17 zł.
w tym:
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - 24 392,00 zł.
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 5 127 198,77 zł.
Urządzenia techniczne i maszyny - 20 425,00 zł.
Środki transportu - 20 025,00 zł
Inne środki trwałe - 42 145,40 zł.
AKTYWA OBROTOWE - 25 621,27 zł.Opublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 16.03.2023
Podpisał: Krzysztof Bojarski
Dokument z dnia: 28.04.2021
Dokument oglądany razy: 1 469