bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Świadczenie usług informatycznych i serwisowych dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku w 2023 roku

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej (art.2 ust.1, pkt.1, ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1710, ze zm.) na:
"Świadczenie usług informatycznych i serwisowych dla Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Słupsku w 2023 roku", załączonych dokumentów:

Termin składania ofert: do dnia 21 grudnia 2022 roku (poniedziałek), do godz.12.00

Ogłoszenia:

  1. informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej/rozstrzygnięciu postepowania (29.12.2022 20:23)
Opublikował: Maciej Brodacki
Publikacja dnia: 15.12.2022 15:28
Publikacja ostatniej zmiany: 15.12.2022 15:28
Dokument oglądany razy: 536
Nie podlega Ustawie