bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Opiekun obiektu Centrum Aktywności Twórczej w Ustce

Oferta pracy na stanowisko: Opiekun obiektu Centrum Aktywności Twórczej w Ustce
Organizator: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku
Miasto wykonywania pracy: Ustka, województwo pomorskie
Termin składania aplikacji do 15.09.2023
Planowany termin zatrudnienia w instytucji: 02.10.2023
Forma zatrudnienia: pełny etat, umowa o pracę na czas określony
Adres do przesyłania aplikacji: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej , 76-200 Słupsk, ul. Partyzantów 31 A, z
dopiskiem – Opiekun Centrum Aktywności Twórczej


OPIS STANOWISKA:
1. prowadzenie księgi meldunkowej gości BGSW,
2. składanie sprawozdań kierownikowi administracyjnemu drogą elektroniczną z zajmowanych pokoi gościnnych,
podając numer zajętego pokoju, datę zameldowania oraz wymeldowania osób, zgodnie ze stanem faktycznym
księgi meldunkowej,
3. sprawowanie opieki nad rezydentami przebywającymi w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce,
4. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami zewnętrznej firmy sprzątającej oraz pracownikami
dozoru nocnego,
5. umożliwienie dostępu do poszczególnych pomieszczeń Centrum Aktywności Twórczej w Ustce,
6. prowadzenie listy obecności pracowników zatrudnionych w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce,
7. sprawowanie obsługi technicznej spotkań, wykładów, wernisaży i warsztatów artystycznych
8. prowadzenie dokumentacji dotyczącej frekwencji z organizacji wystaw w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce,
9. udostępnianie zwiedzającym Centrum Aktywności Twórczej w Ustce prezentowanych wystaw, pobieranie opłat
za bilety wstępu,
10. sprawowanie nadzoru nad zabezpieczeniem obiektu, dzieł sztuki, wyposażenia i urządzeń Centrum Aktywności
Twórczej w Ustce przed zniszczeniem, kradzieżą i pożarem, a w razie wypadku powiadamianie odpowiednich
służb i dyrektora BGSW,
11. pomoc w montażu i demontażu wystaw
12. dbałość o mienie znajdujące się w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce


WYMAGANIA
• minimum dwuletni staż pracy,
• znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (mile widziana)
• inicjatywa i umiejętność pracy zespołowej,
• średnie wykształcenie (mile widziane wyższe)
• wysoka kultura osobista,
• dobra znajomość programów Microsoft Office oraz programów graficznych


OFERUJEMY
• pracę w zgranym zespole ludzi,
• zatrudnienie w oparciu umowę o pracę na czas określony
• możliwość angażowania się w wiele ciekawych inicjatyw kulturalnych,
• pracę w Centrum Aktywności Twórczej, pięknym obiekcie położonym nad morzem


DODATKOWE INFORMACJE
WARUNKI APLIKOWANIA

Zgłoszenia zawierające:
• CV
• list motywacyjny
należy przesyłać do dnia 15 września 2023 r. na adres: Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, 76-200 Słupsk,
ul. Partyzantów 31 A z dopiskiem - opiekun CAT
Prosimy o wypełnienie i podpisanie kwestionariusza:
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIEOpublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 16.08.2023
Podpisał: Mateusz Sułkowski
Dokument z dnia: 16.08.2023
Dokument oglądany razy: 311