bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.05.2023, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Dodany nowy podpunkt 11

RODO - Obowiązek Informacyjny

RODO

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakimi sposobami jest Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej z siedzibą przy ul. Partyzantów 31A, 76-200 Słupsk, tel. 59 842 56 74, e-mail: [email protected]

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych Panią Grażyną Kawczyńską lub zastępcą inspektora ochrony danych Panem Przemysławem Gadomskim na adres e-mail: [email protected]

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC REZYDENTÓW [PDF]

2. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB, KTÓRE WESZŁY NA OBSZAR MONITOROWANY [PDF]

3. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKÓW ARTYSTYCZNO-EDUKACYJNYCH [PDF]

4. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO [PDF]

5. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PONIŻEJ 130 000 ZŁ [PDF]

6. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB, KTÓRE WYSTĄPIŁY ZE SKARGAMI LUB WNIOSKAMI [PDF]

7. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC UCZESTNIKA PLENERU [PDF]

8. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC OSÓB, Z KTÓRYMI ZAWARTO UMOWY ZLECENIA - DZIEŁO [PDF]

9. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC PRACOWNIKA [PDF]

10. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY WOBEC KANDYDATA DO PRACY [PDF]

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)Opublikował: Mateusz Sułkowski
Publikacja dnia: 16.05.2023
Podpisał: Edyta Wolska
Dokument z dnia: 20.01.2021
Dokument oglądany razy: 620